Γενικές Πληροφορίες

Τόπος Συνεδρίου
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια

Ημερομηνίες Διεξαγωγής  Συνεδρίου

19 – 22 Νοεμβρίου 2015

Ιστοσελίδα Συνεδρίου

www.schoolpsych2015.gr

Γλώσσα Συνεδρίου

Όλες οι εισηγήσεις θα παρουσιασθούν στα ελληνικά, εκτός από τις προσκεκλημένες ομιλίες οι οποίες θα παρουσιασθούν στα αγγλικά (δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση)

Βεβαίωση Συμμετοχής

Οι βεβαιώσεις συμμετοχής, θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, σε όλους τους εγγεγραμμένους και οικονομικά τακτοποιημένους συνέδρους, την Κυριακή 22/11/2015, μετά τις 11.00

Εκθέτες

Στο χώρο του συνεδρίου θα υπάρχει έκθεση εκδοτικών οίκων.

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Τελετή Έναρξης Συνεδρίου: Πέμπτη 19/11/2015
  Μεγάλη Αίθουσα Τελετών, Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών
  Πανεπιστημίου 30, Αθήνα
 • Δεξίωση Υποδοχής: Πέμπτη 19/11/2015
 • Τελετή Λήξης Εργασιών Συνεδρίου: Κυριακή 22/11/2015
  Φιλοσοφική Σχολή, Αίθουσα AULA
 • Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών: 22/5/2015
 • Ενημέρωση Συγγραφέων: 22/6/2015
 • Έγκαιρη Εγγραφή: 5/9/2015