Οργανωτική Επιτροπή
Ηλίας Μπεζεβέγκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σπύρος Τάνταρος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασίλης Παυλόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αικατερίνη Γκαρή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πέτρος Ρούσσος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φωτεινή Πολυχρόνη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιώργος Γεωργουλέας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαμάντω Φιλιππάτου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ειρήνη Μπαϊρακτάρη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασιλική Στασινού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σπυριδούλα Μίχου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βασιλική Μπαμπανάσιου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δανάη Αθανασίου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαμάντω Φραγκιαδάκη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών