Επιστημονικό Πρόγραμμα

Για να δείτε το Επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου πιέστε εδώ.

Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:

  • Προσκεκλημένες Ομιλίες
  • Κεντρικές Ομιλίες
  • Προσκεκλημένα Συμπόσια
  • Συμπόσια
  • Προφορικές Ανακοινώσεις σε Θεματικές Ενότητες
  • Αναρτημένες Ανακοινώσεις
  • Εργαστήρια (Workshops)

1. Προσκεκλημένες Ομιλίες
Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν δύο προσκεκλημένες ομιλίες και κεντρικές ομιλίες.

α
) Προσκεκλημένη Ομιλία:
Τίτλος: “Enhancing Student Success: Promoting Mental Health in the School Setting”
Ομιλητής: Stephen E. Brock, Ph.D., NCSP, LEP
Professor and Program Coordinator, School Psychology
Department of Graduate and Professional Studies in Education
California State University, Sacramento
President of National Association of School Psychologists

β) Προσκεκλημένη Ομιλία:
Τίτλος: “School Psychologists as Advocates: The Confluence of Science, Practice, and Policy”
Ομιλητής: Shane R. Jimerson, Ph.D., NCSP
Professor and Chair
Department of Counseling, Clinical, & School Psychology
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, CA
President-Elect, the International School Psychology Association
Past-President, Division 16 (School Psychology) of the American Psychological Association

2. Συμπόσια
Τα συμπόσια οργανώνονται από έναν Πρόεδρο, περιλαμβάνουν 4-5 εισηγητές και έναν συζητητή, και έχουν διάρκεια ενενήντα (90΄) λεπτών. Ο πρόεδρος, ο οποίος μπορεί να είναι παράλληλα και ομιλητής, έχει την ευθύνη να υποβάλει τον τίτλο και την περίληψη του συμποσίου, το όνομα του συζητητή, τα ονόματα των ομιλητών και τους τίτλους και τις περιλήψεις των εισηγήσεων.

3. Προφορικές Ανακοινώσεις
Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν, θα κατηγοριοποιηθούν σε θεματικές ενότητες, και θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις των ενενήντα (90΄) λεπτών.
Οι αίθουσες συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένες με υπολογιστή, data projector και οθόνη για power point παρουσιάσεις.

4. Αναρτημένες Ανακοινώσεις (poster)
Η παρουσίαση των αναρτημένων ανακοινώσεων (poster) θα γίνει στην αίθουσα αναρτήσεώς τους.

5. Εργαστήρια (Workshops)
Θα πραγματοποιηθούν (4) εργαστήρια, για τα οποία θα πρέπει να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση των Εργαστηρίων είναι η εγγραφή στο Συνέδριο.

α
) Workshop title: “School Suicide Prevention, Intervention, and Postvention” *,**
Stephen E. Brock, Ph.D., NCSP, LEP
Professor and Program Coordinator, School Psychology
Department of Graduate and Professional Studies in Education
California State University, Sacramento
President of National Association of School Psychologists
* Δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση
** Μόνο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και Μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες

β) Workshop title: "Promoting Positive Peer Relationships: Empirically Supported Strategies to Prevent Bullying at School"*,**
Shane R. Jimerson, Ph.D., NCSP, Professor and Chair Department of Counseling, Clinical,&  School Psychology, University of California, Santa Barbara
CA President-Elect
Τhe International School Psychology Association Past-President
Division 16 (School Psychology) of the American Psychological Association

* Δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση
** Μόνο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας, Εκαιδευτικούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες


γ) Τίτλος Εργαστηρίου: “Ενδυναμώνοντας τα κίνητρα παιδιών και εφήβων για μάθηση και σχολική επιτυχία: Εμπειρικά τεκμηριωμένες προτάσεις εφαρμογής στο σχολείο και την οικογένεια”
Ελευθερία Ν. Γωνίδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Τμήμα Ψυχολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

δ) Τίτλος Εργαστηρίου: “Ανταπόκριση στην Παρέμβαση: Υποστήριξη μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με δυσκολίες  μάθησης και προσαρμογής”
Αμάντα Φιλιππάτου, Επίκουρη  Καθηγήτρια  Εκπαιδευτικής  Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Φωτεινή Πολυχρόνη, Επίκουρη  Καθηγήτρια  Μαθησιακών Δυσκολιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών